Generell forskningsbiobank


Biobank for arvelig årsak til prostatakreft

Prosjektbeskrivelse:

Samle biologisk materiale, spesielt DNA som skal gi grunnlag for forskning på

- genetiske årsaker til prostatakreft

- kliniske kjennetegn ved arvelig prostatakreft 

- sammenhengen mellom kompleks genetisk variasjon og aggressivitet av prostatakreft


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2238 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lovise Olaug Mæhle
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Avdeling for medisinsk genetikk


Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst