Forskningsprosjekt


Internationalt register for aortadisseksjoner (IRAD)

Vitenskapelig tittel:
International Registry of Aortic Dissections (IRAD)

Prosjektbeskrivelse:
Avd. for hjerte, lunge og karkirurgi ved UNN har deltatt i det internasjonale forskningsregisteret for pasienter med akutt aortadisseksjon (IRAD) siden 1998. Prosjektet har hatt REK godkjenning fra 2002 (53/2002, bekreftet 2008, se vedlegg) og har konsesjon fra Datatilsynet. Denne databasen har gitt data til en rekke forskningpublikasjoner, også med deltakelse og forfatterskap fra UNN (f.eks New England Journal of Medicine 2007; 357: 349-359). Pasienter som innlegges i UNN med diagnosen "Aortadisseksjon", blir alle forespurt om deres medisinske data kan brukes i registeret. Dette basert på det vedlagte samtykkeskjema. Vi ønsker med denne søknaden en bekreftelse fra regional etisk komite som stadfester formalia for fortsatt inklusjon av pasienter i denne databasen. Dessuten søker vi om en protokollendring som vil medføre at vi endrer de rutinemessige billedkontrollene fra dagens bruk av komputertomografi (CT) til bruk av magnetisk ressonanstomografi (MR) (protokoll vedlagt).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1071 Prosjektstart: 01.01.1998 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Truls Myrmel
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i klinisk medisinsk forskning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK nord