Forskningsprosjekt


Stopp biologisk behandling ved ulcerøs kolitt

Vitenskapelig tittel:
Long term effect of discontinuation of biological treatment in ulcerative colitis treated to healed mucosa according to a new treatment algorithm

Prosjektbeskrivelse:
Inflammatoriske tarmsykdommer er av ukjent årsak og har store helsemessige konsekvenser. Behandling med medisiner som hemmer TNF-alfa har endret prognosen og revulosjonert behandlingen for disse. pasientene.Det er en svært kostbar behandling og det er ingen konsensus når en skal stoppe med behandlingen. Årlig pris ca 600 mil. NOK. Forskningsgruppen har publisert tre artikler som definerer normalisering av TNF-alfa som prediktor for langtids remisjon ved stopp av biologisk behandling. For endelig validering er det behov for dokumentasjon i en RCT studie. Målet med studien er å bidra til en paradgime skifte i behandlingen av inflammatorisk tarm, og ved det forbedre behandlingsresultatet i form av bedre behandlingsutfall for pasienter i form at mindre sykdomsbelastning, økt livskvalitet, mindre bivirkninger, samt betydelig redusere kostnader av behandlingen. I RCT studien vilpasienter randomiseres til to etablerte behandlingsalternativ, stopp og vedlikehold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2069 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

/Regional Klinisk forskningsFinansieringskilder

Gastrofondet UNN

Det er søkt støtte til Regional Klinisk Forskning (admin av Helse Sørøst)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Phd
Materiale fra biobank:
Immunopatogenesen ved inflammatorisk tarmsykdom
Immunopatogenesen ved inflammatorisk tarmsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord
05.01.2017 REK nord