Forskningsprosjekt


Aktivering av immunsystemet med cellegiften FLOX hos pasienter med spredning av tykktarms- og endetarmskreft

Vitenskapelig tittel:
FLOX-induced immune activation in advanced colorectal cancer - a retrospective population-based analysis

Prosjektbeskrivelse:
I Norge er det hvert år 4000 nye tilfeller av kolorektal kreft (CRC), og omtrent halvparten utvikler metastatisk sykdom. De siste 20 årene har vi sett stor forbedring i behandling av avansert CRC, blant annet ved bruk av oxaliplatin i FLOX-regimet. Bruk av immunterapi har foreløpig vist begrenset effekt da dette generelt er vist å gi svak stimulering av immunitet rettet mot CRC. Vi vet fra flere prekliniske studier at oxaliplatin kan føre til økt immunaktivering, og vår hypotese er at kombinasjonen av FLOX og immunterapi kan forbedre sykdomsutfallet ved avansert CRC. Derfor vil vi gjøre en retrospektiv observasjonsstudie på pasienter med metastatisk CRC behandlet ved Ahus i 2011-2016 med FLOX i 1. eller 2.linje for å studere immunologiske faktorer, og kombinere dette med en systematisk litteraturgjennomgang. Dersom oxaliplatin faktisk er potent nok til å aktivere tumorrettet immunitet, vil vi senere starte en prospektiv behandlingsstudie med kjemoterapi og immunterapi i kombinasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2067 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Simer Jit Bains
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet inngår som en del av et postdoktor-prosjekt for prosjektleder. Lønn for prosjektleder er finansiert av Interne Strategiske Forskningsmidler innvilget til professor Ree. Se vedlagt arbeidskontrakt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord