Forskningsprosjekt


Om døden – med andre ord. En tekstanalytisk studie av journaler til pasienter som døde på sykehus

Vitenskapelig tittel:
Om døden - med andre ord. En tekstanalytisk studie av journaler til pasienter som døde på sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan helsepersonell dokumenterer pasientens fire siste levedøgn i pasientjournal. Journaler er en svært viktig, men lite brukt kilde til kunnskap om eksisterende helsefaglig praksis. Å studere dokumentpraksis er særlig viktig når det gjelder alvorlig syke og døende pasienter fordi disse kan være for syke til å uttrykke egne ønsker og behov eller delta i beslutningsprosesser. Gjennom analyse av journaltekster kan man få tilgang til de kunnskapsformer som regulerer hvordan vi forstår og følgelig hvordan vi dokumenterer hva som er verdt å vite/skrive om behandling og omsorg av den døende. I prosjektet vil det belyses hva helsepersonell anser som verdt å dokumentere om behandling og omsorg i livets sluttfase. I prosjektet skal det gjennomføres tekstanalyse av anonymiserte utdrag av pasientjournaler til 60 voksne pasienter som døde på medisinske sengeposter, med spesielt fokus på hvilke observasjoner som dokumenteres, om døden er «synlig» og om pasientens stemme er tilstede i journalen. Det skal videre undersøkes hvordan beslutningsprosesser formes i journalen. Utdrag av pasientjournal som skal benyttes i prosjektet omfatter løpende journaltekst fra de fire siste levedøgn, inkludert epikrise og behandlingsplan.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2035 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.08.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lisbeth Thoresen
Forskningsansvarlig(e):  VID vitenskapelige høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD stipend fra VIDForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Diakoni og profesjonell praksis, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst