Generell forskningsbiobank


Triangle - MCL Haukeland/Danmark

Prosjektbeskrivelse:

Tumorvev fra alle pasienter som inkluderes i studien i Norge skal sendes til referanse-patolog Lars Helgeland ved Haukeland Universitetssykehus for å stadfeste riktig diagnose. I tillegg vil det tas av materiale i form av snitt og for TMA (tissue microarray) som oppbevares i biobank knyttet til studien på Haukeland. Materialet vil benyttes til fremtidige forskningsprosjekter som må godkjennes av Nordisk Mantelcellegruppe og kun etter ny søknad til REK.

Det etableres i tillegg en biobank ved Rigshospitalet i Danmark for alle Nordiske pasienter. Hit sendes blod og benmarg fra før, under og etter behandling for påvisining av MRD (minimal residual disease) vha PCR. Materiale oppbevares i biobank her for senere analyser i form av mutasjonsanalyser, genekspresjon, DNA/RNA sekvensering av tumorceller og andre analyser for å undersøke mekanismer, evt nye mål for behandling og påvise biomarkører for effekt av terapi.  Fremtidige forskningsprosjekter må godkjennes av Nordisk Mantelcellegruppe og gjennomføres kun etter ny søknad til REK.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1784 Startdato for innsamling av materiale: 01.11.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Arne Kolstad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Haukeland Universitetssykehus og Rigshospitalet København


Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst