Forskningsprosjekt


Compassionate use behandling med mepolizumab

Vitenskapelig tittel:
En åpen, "compassionate use" studie av behandling med Anti IL-5 (mepolizumab) hos pasienter med Hypereosinofilt syndrom

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne compassionate use studien er å muliggjøre behandling med mepolizumab i tilfeller der det er et klart udekket medisinsk behov, f.eks pasienter med livstruende hypereosinofilt syndrom hvis symptomer ikke er kontrollert med andre behandlinger samt sørger for fortsatt tilgang til mepolizumab for pasienter som tidligere har hatt klinisk effekt av behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1046 EudraCT-nummer: 2007-000838-39 Prosjektstart: 31.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Børvik
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK nord
03.04.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
04.02.2016 REK nord
08.09.2016 REK nord
02.02.2017 REK nord
02.02.2017 REK nord
09.03.2017 REK nord
25.10.2018 REK nord