Forskningsprosjekt


NordTRO: Religion og helse i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:

NordTRO: Hvordan religiøs bakgrunn og/eller egen religiøs identitet påvirker helserelatert atferd, selvmordsatferd og bruk av helsetjenester i en multietnisk voksenpopulasjon i Nord-NorgeProsjektbeskrivelse:
Hovedvekten av forskningen viser at religion er forbundet med bedre helse, men det er store forskjeller mellom ulike religioner og etniske grupper. Noen religiøse oppfatninger og menighetsstrukturer kan disponere for angst og depresjon. Finnmark har landets høyeste andel samer, men også høyeste andel overvektige menn og røykere, og har ligget øverst på selvmordsstatistikken for menn i flere år. Det mangler regional forskning om betydningen av positive eller negative følger av religion (f.eks. læstadianismen) på helse, der man samtidig kontrollerer for etnisitet. Med utgangspunkt i spørreskjema fra SAMINOR 2-undersøkelsen om helse og levekår i områder med samisk og norsk bosetning i Nord-Norge i 2012, er NordTRO i stand til å svare på dette. Vårt hovedmål er å finne betydningen av religiøs familiebakgrunn og egen religiøs identitet for livsstilssykdommer, selvmord og bruk av helsetjenestene blant voksenpopulasjonen i områder med samisk, kvensk og norsk bosetning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1766 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anna Rita Spein
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder, prosjektgruppen og prosjektmedarbeidere er alle hel- eller deltidsansatt ved UiT - Norges arktiske universitet. 

For forskningsmedarbeider Kiærbech søkes det om midler til ph.d. (treåring rundsum) fra Helse Nord 01.09.16. Det planlegges også å søke midler fra SANKS' forskningsfond, NFR og Finnmarkssykehusets forskningsfond. 

SAMINOR 2, trinn 1 - spørreskjemadelen ble finansiert gjennom Helse Nords forskingsfond, SANKS, Sametinget, Finnmarks fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
04.01.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord