Forskningsprosjekt


Psykometriske egenskaper for Montreal Cognitive Assessment Scale (MOCA)

Vitenskapelig tittel:

Psychometric properties of the Norwegian version of Montreal Cognitive Assessment (MoCA)Prosjektbeskrivelse:
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er et screeningverktøy utviklet for å kunne kartlegge kognitiv funksjon hos personer med mild kognitiv svikt (MCI) og begynnende demenssykdom. Testen er oversatt til norsk, men det er behov for å kvalitetssikre og teste den norske versjonens måleegenskaper. Vi vil undersøke testens evne til å diskriminere mellom tilstander med ulik grad av kognitiv svikt, etablere grenseverdier for de ulike gradene av kognitiv svikt, samt undersøke hvor god MoCA er til å fange opp endring i kognisjon over tid. Vi skal gjøre en longitudinal studie der vi skal undersøke pasienter som utredes for kognitiv svikt og demens i hukommelsesklinikker i spesialisthelsetjenesten, samt i hukommelsesteam i kommunene. I tillegg til å gjennomgå den vanlige utredningen, skal man benytte MoCA. Vi undersøker tre grupper; en gruppe med subjektiv kognitiv svikt (uten objektive funn), en med MCI, og en med demenssykdom. Vi innhenter data ved baseline, samt etter et år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1747 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i interdisiplinær helseforskning, Universitetet i Oslo, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst