Forskningsprosjekt


Helserelatert livskvalitet ved akutt myelogen leukemi hos barn og ungdom

Vitenskapelig tittel:

Health-related quality of Life in acute myeloid leukemia in children and adolescentsProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en tilleggsstudie til NOPHO-DBH AML 2012 studien (behandling av barn/ungdommer med akutt myelogen leukemi - AML). Prosjektet ønsker å belyse livskvalitet hos barn og ungdom under og etter leukemibehandlingen. Det finnes svært lite forskning på livskvalitet ved behandling for AML, som utgjør kun 15% av leukemiformene hos barn. Vi mener det er svært viktig å finne ut mer om dette, for om mulig å kunne tilpasse behandling og omsorg for disse barn og ungdommer slik at hverdagen under og etter behandling kan tilrettelegges bedre. Undersøkelsen gjøres ved hjelp av spørreskjemaer som både pasienten selv (selvopplevd livskvalitet) og foreldre (komparentopplysninger) fyller ut på 3 definerte tidspunkter. Tidspunktene er: 1) Tidlig under leukemibehandlingen 2) Ved avslutning av behandlingen 3) ett år etter avsluttet behandling. Livskvaliteten vil bli vurdert opp mot behandlingsintensitet, randomiseringsarmer i behandlingsprotokollen og gjennomgåtte komplikasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1710 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bernward Zeller
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Oslo universitetssykehus HF
Barne- og ungdomsklinikken OUS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen nødvendigForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst