Forskningsprosjekt


Stamcelle fra synovialhinne eller benmarg til rekonstruktiv bruskkirurgi

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å studere stamceller fra benmarg og synovialhinne for å kunne finne den mest gunstige vei mot nye behandlingsmetoder av skader på leddbrusk. Leddhinne som likevel skal fjernes, og 5-10 ml benmarg skal isoleres fra 100 pasienter som gjennomgår operasjon for korsbåndskade. Stamceller fra disse vev skal dyrkes, og for dette trenges det autologt serum. Det er derfor også ønskelig å tappe 100 ml blod før operasjonen. Det er anført at uthenting av benmarg vil forlenge operasjonen med mindre enn 5 minutter. Materialet skal brukes til å studere stamcellene med den hensikt å se som de egner seg til dyrking av brusk. Det søkes om opprettelse av forskningsbiobanken ”Mesenchymale stamceller fra benmarg, leddhinne samt autologt serum”. Biobanken planlegges å vare til 2020. Deltakerne informeres og gir samtykke til innhenting, bruk og oppbevaring av det biologiske materialet. Ansvarshavende for forskningsbiobanken er Jan E. Brinchmann, eventuelt en biobankkoordinator oppnevnt av forskningsansvarlig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1133 Prosjektstart: 15.04.2010 Prosjektslutt: 15.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinske fakultet, Nivå: Doktorgradsprosjekt (ph.d)
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK sør-øst