Generell forskningsbiobank


Biobank for nevrokirurgisk forskning

Prosjektbeskrivelse:

I 2003 beskrev vi for første gang at det finnes stamceller i human hjerne som kan utvikles til funksjonelle nevroner. Dette åpner nye perspektiver for behandling av nevrodegenerative sykdommer. Omtrent samtidig påviste vi, sammen med andre, at en celletype som har store likhetstrekk med stamceller, driver veksten av den vanligste ondartede hjernesvulsten (glioblastom). Denne celletypen er nå omtalt som gliom-stamcelle. TIlsvarende er senere vist for andre solide svulster.

Formålet med biobanken er å innhente og lagre biologisk materiale som kan nyttes i translasjonsforskning som sikter mot å utvikle ny terapi for nevrodegenerative sykdommer og hjernekreft. Det vil i prinsippet si vev som inneholder nevrale stamceller eller cancer-stamceller.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1791 Startdato for innsamling av materiale: 15.10.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Iver Arne Langmoen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst