Forskningsprosjekt


Oppfølging studie etter utvidet hysterektomi for tidlig stadium av livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:
Pattern of recurrence after open abdominal versus minimally invasive both laparascopic and robot assisted radical hysterectomy in patients with early stage cervical cancer.

Prosjektbeskrivelse:
Denne retrospektive studien undersøker mønsteret med tilbakefall av kreft i livmorhalsen i tidlig fase etter kirurgisk behandling – åpen abdominell kirurgi eller minimalt invasiv laparaskopisk og robotassistert radikal hysterektomi. Tilbakefallsmønsteret studeres i forhold til klinisk-patologiske prognosefaktorer og komplikasjoner med oppfølging enten til død eller til 2017
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1636 Prosjektstart: 01.01.2000 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mahmut Bilal Sert
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres uten økonomisk støtteForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2017 REK sør-øst