Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for Diakonhjemmet sykehus

Prosjektbeskrivelse:

Styrke klinisk forskning innenfor sykehusets samlede tjenestetilbud for å muliggjøre nye forskningsprosjekter.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/231 Startdato for innsamling av materiale: 02.09.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Erik Øie
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus A/S
Finansieringskilder: Diakonhjemmet Sykehus


Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
18.09.2014 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst