Forskningsprosjekt


Bakteriell meningitt hos barn i Sør-Trøndelag fylke i perioden 2008-16

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil beskrive forekomsten av bakteriell meningitt hos barn under 16 år i Sør-Trøndelag fylke i perioden 2008-2016. Det er en populasjonsbasert studie som baserer seg på retrospektiv datainnhenting fra journaler. Meningitt er en av de alvorligste infeksjoner som rammer norske barn. Selvom store internasjonale studier har vist effekt på forekomst og etiologi når vaksiner innføres, har det både vitenskapelig og stor klinisk interesse å ha god oversikt over endringer i forekomst, etiologi og prognose lokalt i Norge og Midt-Norge. Vi gjorde en tilsvarende studie for noen år siden for perioden 1988-2006 og vi vil nå følge utviklingen videre bl.a. for å undersøke effekten av pneumokokk vaksinasjon som ble innført i vaksinasjonsprogrammet i 2006. Samtidig er det viktig for oss som klinikere å se på om sykdommen endrer karakter, herunder om prognosen og komplikasjonsraten endres, i en periode hvor antallet sykdomstilfelle minker og etiologien endrer seg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2156 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Henrik Døllner
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Postgraduate Diploma in Paediatric Infectious Disease, University of Oxford, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2017 REK midt