Forskningsprosjekt


Sykdommer ved The Gathering

Vitenskapelig tittel:
Systematisk kartlegging av hvilke sykdommer pasienter kommer med til en midlertidig helsestasjon under datatreffet "The Gathering 2010", samt ekstra kartlegging av sykdomsbildet ødemer i legger og/eller føtter med og uten hudinfeksjon.

Prosjektbeskrivelse:
The Gathering er et datatreff som samler rundt 5500 deltakere. Arrangementet har en midlertidig helsestasjon som håndterer sykdommer, skader etc. Prosjektet har som mål å kartlegge hvilke sykdommer pasienter får under arrangementet og om noen opptrer hyppigere enn andre. Et særlig fokus skal settes på ødemer i legger og/eller føtter, med og uten hudinfeksjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/731 Prosjektstart: 30.03.2010 Prosjektslutt: 30.03.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristian Sæthre
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst