Forskningsprosjekt


Albumix - Pål Aarstrand Reine

Vitenskapelig tittel:
Kvantitativ måling av albumin, total og frifraksjon mykofenolsyre, samt måling av IMPDH i levertransplantanterte pasienter.

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en retrospektiv undersøkelse av 20 levertransplanterte pasienter for å finne ut hvordan CellCept binder seg til albumin. Mykofenolsyre (MPA) (CellCept) er et immunsupprimerende middel som skal forhindre avstøtning etter organtransplantasjon. Målet med studien er å undersøke i hvilken grad albuminkonsentrasjonen hos levertransplanterte pasienter påvirker den frie fraksjonen av MPA, om endring i den frie fraksjonen har betydning for den immunsuppressive effekten og hvorvidt konserveringsstoffer i farmasøytisk albumin har en fortrengningseffekt på MPA in vitro. En ekstra blodprøve betraktes som en relativt liten ulempe for pasientene. Den ekstra blodprøven kan også vurderes som en fordel da den kan gi nyttig informasjon om blodprosent og hematokrit og gi et bedre grunnlag for dosering av CellCept.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/716 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.01.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: PAL.AARSTRAND.REINE@RIKSHOSPITALET.NO
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetsykehus / Rikshospitalet / Anestesi og intensivklinikken
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Albumin og Proteinbinding, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst