Forskningsprosjekt


Måling av perilymfelekkasje under Cochleaimplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Measurement of perilymphatic leakage during Cochlear Implant-surgery

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er mulig å måle perilymfelekkasje fra mellomøret til nesesvelget under en cochleaimplantasjon. Dersom dette bekreftes, vil det legge grunnlaget for en ny studie hvor det skal undersøkes om manglende tilheling av åpningen inn til sneglehuset kan være en årsak til svimmelhet hos CI-pasienter. Målingen gjøres under operasjonen ved hjelp av to sterile tamponger som settes inn i nesesvelget, tas ut på ulikt tidspunkt, hvorpå væsken presses ut og måles. Det skal også tas en serumprøve (blodprøve) for å måle nivået av betasporprotein i blod. Det er vedlagt en søknad om opprettelse av generell forskningsbiobank, ”Perilymfelekkasje under Cochleaimplantasjon”. Søknadene behandles samlet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1108 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 01.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karl Fredrik Nordfalk
Forskningsansvarlig(e):  ØNH-avdeligen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Den medisinske fakultet, UiO, Nivå: Ph.D-Programmet
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2010 REK sør-øst
28.04.2010 REK sør-øst