Forskningsprosjekt


Norsk Klebsiella pneumoniae bakteriemistudie

Vitenskapelig tittel:

The Norwegian Klebsiella pneumonia bacteremia study. A prospective multiscenter kohort study of the impact of microbial genetical elements on patient morbidity and mortality.Prosjektbeskrivelse:
Klebsiella pneumoniea (Kpn) er en bakterie som kan gi alvorlige infeksjoner. Studien er observasjonell og tar sikte på å undersøke hvordan det går med 1000 voksne pasienter som får påvist Kpn i blodet. Videre vil forskerne sammenlikne utfallet med bakteriens arvemateriale og se om enkelte gener eller grupper av gener hos bakterien påvirker sykelighet og død hos pasientene. Det vil bli gjort analyser for å se om enkelte bakteriekloner utgjør en særlig risiko og kan øke krav til smittevern og pasientsikkerhet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1093 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Aasmund Fostervold
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering ettersendes.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK vest
27.10.2016 REK vest
15.08.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest