Forskningsprosjekt


Bærerstatus av stafylokokker som mulig disponerende faktor for hudinfeksjon

Vitenskapelig tittel:

Undersøkelse av vertsfaktorer og bærerstatus av stafylokokker som disponerende faktorer for hudinfeksjonProsjektbeskrivelse:
Om lag 1 av 5 er bærere av gule stafylokokker, mens alle individer er eksponert for disse bakteriene. Vi ønsker å finne ut om bærerstatus kan si noe om bakterienes evne til å gi infeksjon sammenliknet med ikke-bærere. Vi vil se på hvordan ulike stafylokokker kommer gjennom huden og formerer seg hos bærere og ikke-bærere av gule stafylokokker. Bærerstatus påvises ved oppmøte til planlagt reduksjonsplastikk av bryst eller mage. Hudbiter fra donorhud påføres bakterier, og ved ulike tidspunkt de neste to dager vil vi se på forskjeller i bakterienes evne til å gi infeksjon i hud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1246 Prosjektstart: 21.05.2016 Prosjektslutt: 20.05.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Driftsmidler IMB + Helse NordForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK nord