Forskningsprosjekt


Validering og reliabilitetstesting av NPI-Q

Vitenskapelig tittel:
Validering og reliabilitetstesting av en norsk kortversjon av Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å teste psykometriske egenskaper ved spørreskjemaet NPI-Q. Det skal inkluderes pårørende til 25 personer med demens med det formål å belyse testens validitet og 80 personer som skal delta i testing av reliabilitet. I tillegg til å fylle ut spørreskjemaet skal de pårørende intervjues. Det blir registrert data om pårørendes alder, kjønn, slektskap med familiemedlemmet med demens osv. I tillegg skal det registreres opplysninger om pasientens alder, kjønn og kognitive funksjon, data som registreres i forbindelse med en vanlig utredning av demens. Det skal kun inkluderes pårørende til pasienter med samtykkekompetanse. Det er utarbeidet et informasjonsskriv for de 25 pårørende som skal delta i en validering av spørreskjema og et informasjonsskriv for 80 pårørende som skal delta i reliabilitetstesting.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/724 Prosjektstart: 15.03.2010 Prosjektslutt: 15.03.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingun Ulstein
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Alderspsykiatrisk fag- og forskningsnettverk
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergradsstudium, Nivå: -
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst