Forskningsprosjekt


Effekt av styrketrening ved multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:
A single-blinded, controlled, multi-center study of effects of exercise in patients with multiple sclerosis

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet ønsker å undersøke effekten fysisk aktivitet i tillegg til vanlig sykdomsmodifiserende medisinsk behandling av multippel sklerose (MS). Tidligere forskning kan tyde på at fysisk aktivitet kan ha positiv innvirkning ved MS. Deltakende pasienter som allerede står på interferon beta-1a vil enten bli tilbudt fysioterapi-veiledet trening eller styrketrening. Studien vil vare over en periode på 12-15 måneder, avhengig av oppstartstidspunkt. Treningsperioden utgjør 6-9 måneder. Gjennom spesifikke validerte tester før under og etter trening vil man kunne vurdere effekten av de ulike treningsformene. Studien er altså ikke en legemiddelstudie. Pasientene står på vanlig standardbehandling som de ellers ville gjort for sin MS sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1076 Prosjektstart: 10.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Glenn Gundersen
Forskningsansvarlig(e): 
Vestreviken HF Sykehuset Buskerud
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2010 REK sør-øst