Forskningsprosjekt


Effekt av empagliflozin på diabetes etter nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

Efficacy and safety of empagliflozin in renal transplant recipients with post-transplantation diabetes mellitusProsjektbeskrivelse:
Blant nyretransplanterte pasienter utvikler 10-13% post-transplantasjonsdiabetes mellitus (PTDM), til dels på grunn av immundempende legemidler som brukes for å hindre at den nye nyren avstøtes. Det antas at PTDM er en variant av diabetes type 2 og det er i dag et stort fokus på å forebygge og behandle denne tilstanden. Empagliflozin er et nytt legemiddel som virker ved å blokkere et protein i nyrene kalt natriumglukose kotransportør 2 (SGLT2). SGLT2 hindrer at glukose skilles ut i urinen ved å absorbere glukose inn i blodstrømmen når blodet filtreres i nyrene. Ved å blokkere dette proteinet sørger dette legemiddelet for at glukose fjernes gjennom urinen, og blodsukkeret blir redusert. Vi ønsker å utføre en randomisert klinisk studie hvor hensikten er å undersøke om empagliflozin sikkert og effektivt bedrer glukosemetabolismen hos nyretransplanterte pasienter med PTDM som også bruker immundempende legemidler. Studien er en nasjonal studie som prosjektleder har tatt initiativ til.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/911 EudraCT-nummer: 2016-001705-17 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Nyrefysiologisk forskningslaboratorium, Rikshospitalet og mottatt forskningsstipend fra Helse Sør-Øst (prosjektnummer 2016069). Produsent (Boehringer Ingelheim) skaffer oss aktivt medikament og placebo. Studien er planlagt og initiert av Nyrefysiologisk forskningslaboratorium.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2016 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst