Forskningsprosjekt


Demens hos personer med utviklingshemning. Markører for tidlig diagnose

Vitenskapelig tittel:

Dementia in People with Intellectual Disability: Advancing Early DiagnosisProsjektbeskrivelse:
Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig fremover. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens. Spesielt personer med Downs syndrom (DS) har en genetisk risiko for Alzheimers sykdom (AD), og representerer en stor andel av de som har demens i alderen under 50 år i befolkningen. Det er ingen enighet i Norge eller internasjonalt om hvilke diagnostiske prosedyrer som skal brukes ved mistanke om demens blant personer med utviklingshemning. Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om demensdiagnostikk blant personer med utviklingshemning. Hvordan kan en best samhandle i kommunene for tidlig oppdage tegn på demens og hva er de mest pålitelige, minst inngripende og kostnadseffektive screening verktøy for vurdering av demens. Alle personer med utviklingshemning som blir henvist til voksenhabiliteringen med mistanke om funksjonsfall og/eller demens vil bli spurt om å delta.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/889 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ellen Melbye Langballe
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetansetjenste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføres. Vi har kommet videre til steg 2 i Nasjonalforeningen utlysing av milder til demensforskning, med frist nå 10.mai. Vi vil også søke andre finansieringskilder.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin eller helsefag, Nivå: Doktorgrad og postdok
Materiale fra biobank:
Demens-UA
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2016 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst