Forskningsprosjekt


Hukommelsesplager og prediksjon av dødelighet

Vitenskapelig tittel:

Associations between subjective memory impairment, complex activities of daily living and mortality in the HUNT Study - a longitudinal population health study in NorwayProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke betydningen av selvrapporterte hukommelsesvansker og vansker med komplekse aktiviteter i dagliglivet for totaldødelighet. Bakgrunnen for studien er at både subjektive hukommelsesproblemer og vansker med komplekse aktiviteter er tett knyttet til utvikling av demens. Imidlertid er hukommelsesvansker også knyttet til psykiske og somatiske tilstander av ulike varighet. Vår antagelse er at personer hvor hukommelsesvansker opptrer i kombinasjon med vansker med å utføre komplekse aktiviteter, har en økt sårbarhet og dødelighet på sikt. Studiens utvalg består av personer som er 70 år og eldre i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 3 (HUNT3), ca. 7000 personer. Data fra HUNT 3 vil bli koblet mot Dødsårsaksregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/829 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Gro Gujord Tangen
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne midler i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse brukes til å betale for tilgang til data fra HUNT, samt evnt til kobling mot Dødsårsaksregisteret. Arbeidet med studien finaniseres gjennom faste lønnsmidler.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2016 REK midt
05.12.2018 REK midt