Generell forskningsbiobank


Kontrollbiobank Infeksjonsmedisin

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale til forskningsformål knyttet til infeksjonssykdommer. Immunforsvaret er av stor betydning for hvordan den enkelte takler infeksjonssykdommer. Derfor er ulike aspekter ved immunforsvaret ved akutte (som sepsis) og kroniske infeksjonssykdommer (som Hepatitt, HIV, TB) ofte gjenstand for forskning. Det er derfor av vitenskapelig verdi å innsamle prøvemateriale fra pasienter med infeksjonssykdom så vel som kontroller (friske personer eller fra pasienter som ikke har infeksjonssykdom). Til biobanken skal det utelukkende samles inn materiale fra voksne, samtykkekompetente personer. Prøvematerialet omfatter blod (plasma, serum og blodceller), penselprøver fra hud/kroppsåpninger, urin eller avføring. I tillegg kan det være aktuelt å inkludere overskuddsmateriale (som spinalvæske, sekret/væsker fra sår/hulrom og vevsprøver) etter diagnostisk undersøkelse eller utredning. Kontroller utgjøres av pasienter som enten er til utredning eller kontroll ved sykehuset for andre sykdommer enn infeksjonssykdommer eller friske personer som ikke er pasienter. Biologisk materiale kan utføres til samarbeidende forskningsinstitusjoner i utlandet som ledd i konkrete forskningsprosjekter, dette kan være til land også utenfor EU/EØS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/971 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Dag Kvale
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS


Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst