Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Biografi om økonomen og politikeren Ole Colbjørnsen

Prosjektbeskrivelse:
Jeg arbeider med en biografi om økonomen og politikeren Ole Colbjørnsen- født 30/5-1887. Prosjektet er støttet av Faglitterær forfatterforening og den er inngått muntlig avtale om utvidelse med Aschehoug forlag V/redaktør Harald Engelstad. Biografien vil dreier seg om hele hans livsløp.Behovet fpor innsyn i hans journal fra Oslo Universitetssykehus( Ullevåll sykehus),der han etter opplsyninger som er gitt av hans venn professor Axel Sømme skal ha vært pasient i flere måneder.Etter dette skjedde det et brudd i hans karriere og han avsluttet en meget lovende karriere som fysiker og gikk for en lengre periode i sovjetisk tjeneste som økonom og ekspert.En av mine problemstillinger er i hvilken grad sykdommen kan ha påvirket denne dramatiske beslutningen. Ole Colbjørnsen har ingen direkte etterkommere og jeg har vært i kontakt med en niese og en niese av hans kone,men ingen har noe kjennskap til dette.Mitt ønske er et partielt innsyn i journalen for perioden 1918 til 1921.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/610 Prosjektstart: 11.11.2015 Prosjektslutt: 11.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helge Røed
Forskningsansvarlig(e):  Helge Røed
Agderforskning
ikke relevant


Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst