Forskningsprosjekt


Autoimmun Patofysiologi Cohort (APC)-Pilot

Vitenskapelig tittel:

Autoimmune Pathophysiology Cohort  (APC)- PilotProsjektbeskrivelse:
Autoimmune sykdommer, som revmatoid artritt og kolitt, rammer omtrent 7% av verdens befolkning. Autoimmune sykdommer er den tredje vanligste av de kroniske sykdommene etter kreft og hjertesykdom. Autoimmune sykdommer har ingen definitv kur. Mange pasienter får ingen respons, opplever redusert respons, eller alvorlige bivirkninger fra dagens behandlinger. Det har blitt foreslått at gonadotropin frisettende hormon (GnRH) kan spille en skadelig rolle i autoimmunitet. Vi har derfor undersøkt å dempe effekten av GnRH i en autoimmun sykdom. Vår studie var den første av sitt slag, og viste lovende resultater. Vi ønsker å ytterligere undersøke virknings mekanisme av GnRH i autoimmunitet. Prosjektet er en pilot prospektiv kohort studie av pasienter med autoimmune sykdommer, og samler biologisk informasjon for å bedre karakterisere autoimmunitet. Det langsiktige målet er å utvikle nye behandlings metoder for pasienter med autoimmune sykdommer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/616 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anita Kåss
Forskningsansvarlig(e):  Betanien Hospital
Betanien Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskningsrådForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2016 REK sør-øst