Forskningsprosjekt


Pasientkarakteristika hukommelsesklinikk

Vitenskapelig tittel:

Cognition and Neuropsychiatric Symptoms in Memory Clinic PatientsProsjektbeskrivelse:
Pasienter som kommer til konsultasjon ved en hukommelsesklinikk i sør-østlige deler av Norge og som er registrert i det regionale registeret med bakgrunn i polikliniske pasientkonsultasjoner der vil bli inkludert i denne studien. Deltakerne har enten demens, mild kognitive svikt (MCI) eller subjektiv kognitiv svikt. Hensikten med studien er å øke kunnskapen om hvem som søker seg til en hukommelsesklinikk (deres karakteristika og hvordan de er beskrevet av sin nærmeste pårørende), overlapp mellom ulike kognitive tester i de tre pasientgruppene, og faktorstrukturen på et hyppig brukt test for å vurdere neuropsykiatriske symptomer (NPI-Q) blant pasienter med demens og MCI og om domeneskårene for NPI-Q er negativt assosiert med redusert kognitive funksjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1117 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien gjennomføres som en del av forskerens stilling ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og NTNU. Det er ikke noen finansiell støtte knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst