Forskningsprosjekt


Depresjon og nevropsykiatriske symptomer hos eldre: mekanismer og sammenheng med nevrodegenerasjon

Vitenskapelig tittel:

Depression and neuropsychiatric symptoms in elderly: mechanisms and association with neurodegenerationProsjektbeskrivelse:
1. artikkel i doktorgradsarbeidet (som denne søknaden gjelder) vil benytte data fra Norsk Demensregister (NorCog) som er et register med formål om å bedre klinisk praksis samt bidra til forskning innen demensfeltet. Registeret er godkjent for innsamling av data frem til 2030 (REK-nummer 2009/1953). Per i dag er det inkludert ca. 4500 pasienter med tilhørende kliniske data. Alle inkluderte pasienter er enten mildt demente eller i en risikogruppe for å utvikle demens, såkalt subjektiv eller mild kognitiv svikt. Forskning på tidlig diagnostikk av demenssykdommer er avgjørende for fremtidig utvikling av nye behandlingsformer innen irreversibel hjerneskade foreligger. Med et tverrsnittsdesign ønsker vi å se på frekvens og profil av nevropsykiatriske symptomer (angst, depresjon, etc.) og påvise sammenhenger mellom disse symptomene og nevropsykologisk testprofil ved ulike grader av kognitiv svikt. Dette kan gi indikasjoner på underliggende sykdomsmekanismer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/592 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eirik Auning
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Doktorgradsstipendiat og veiledere lønnes fra sine respektive arbeidsplasser. Doktorgradsstipendiat vil lønnes med 50 % overlegelønn i 6 år eller inntil avlagt doktorgrad.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst