Forskningsprosjekt


Kvantitativt EEG som en prognostisk vektøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

Vitenskapelig tittel:

NORD-MCI qEEG as a prognostic tool in MCI. A project in six academic memory clinics in Denmark, Iceland, Norway and Sweden. Estrablished by the Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD)Prosjektbeskrivelse:
Den finnes ingen god metode som er både god, billig og ukomplisert for å stille en demensdiagnose i et tidlig stadium og som kan predikere konversjon fra lett kognitiv svikt til demens. EEG er en kjent ikke-invasiv metode for å undersøke hjernefunksjoner. En islandsk gruppe har utviklet en ny måte å evaluere kvantitativt EEG for å diagnostisere ulike former for demens og å skille demens fra annen kognitivt svikt. Metoden kalles "statistical pattern recognition". Denne metoden har vi prøvd først i en norsk forskningsprosjekt og et multisenter prosjekt med samarbeidspartnere i Norden. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om metoden kan predikere konversjon fra MCI til demens blant pasienter som henvises til demensutredning i en Hukommelsesklinikk. Prosjektet er en fortsettelse av prosjekt 2011/533-1, som var en først multisenter studie i Norden. Vi ønsker å utvide til en longitudinell studie over 2 år hos pasienter med lett kognitiv svikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/676 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 01.05.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maria Barca
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KAVLI Allmennyttige fond i BergenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst