Forskningsprosjekt


God muskelfunksjon -forebyggende for artrose etter fremre korsbåndoperasjon?

Vitenskapelig tittel:

Is good muscle function a protective factor for early features of knee osteoarthritis after ACL reconstruction? A prospective cohort studyProsjektbeskrivelse:
Denne prospektive kohortestudien skal undersøke om muskelfunksjon har en forebyggende rolle og/eller kan bremse progresjonen av tidlig artrose i kneet etter fremre korsbåndoperasjon. Hovedstudien utgår fra Universitetet i Lund, Sverige. I Norge skal vi inkludere 20 pasienter og dette skal være data til et masterprosjekt. Forskning har vist at individer med tidligere kneskade har 4 gange større risiko for utviklingen av kne artrose. Det er også påvist fra tidligere korsbånds studier at svak muskulatur på forsiden av kneet, nedsatt hop funksjon og balanse har betydning for utvikling av kne smerte. Studien vil undersøke om nedsatt knemuskelstyrke og nedsatt funksjon har en sammenheng med tidlige artrose evaluert med MR og biomarkører i blod. Resultatet av denne studien vil ha betydning for individer med risiko for artrose og samfunnsøkonomisk da det har fokus på forebygging av kneartrose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1128 Prosjektstart: 07.08.2016 Prosjektslutt: 01.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Arna Risberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i Norge igjennom ressurser fra masterstudent Dorthe Strauss som skal gjennomføre dette som sitt masterprosjekt. Utgifter til reise for pasientene (der det skulle være aktuelt) og andre små midler dekkes av infrastruktur ved forskningsavdelingen ved ortopedisk klinikk. Utgifter til MR og røntgen og blodprøver skal det søkes om eksternt 01.09.2016 til Fond til fremme av idrettsfysioterapi og idrettsmedisin i Norge, samt Sophise Minde Stiftelsen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole, Nivå: Masterstudent
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst