Generell forskningsbiobank


NET-biobank

Prosjektbeskrivelse:
Beskrivelse av biobanken (redigert av REK) Formålet med denne generelle forskningsbiobanken er å innsamle biologisk materiale for fremtidig forskning på nevroendokrine tumorer (NET). Ved OUS har man siden 2005 samlet og lagret blod fra pasienter med NET i en forskningsbiobank og vært i den tro at biobanken var godkjent. Man har ikke innhentet samtykke fra givere av det biologiske materialet, i tråd med en forståelse av at det lå til grunn en godkjenning for lagring uten å innhente samtykke. Ved gjennomgang av rutiner for forskning ved OUS finner man ingen dokumentasjon for opprettelse av en NET biobank, og man tror at den opprinnelige søknad ikke er registrert. Ingen av de lagrede prøver er benyttet til forskning og inntil man får en avklaring har man stoppet innsamling av blod. Det antas at mange av pasientene som har avgitt blod kan være døde. Med denne søknaden ønsker man: 1. Å få forskningsbiobanken godkjent slik at blod kan brukes til framtidig forskning, også genetisk forskning på NET. 2. Be om tillatelse til å sende et informasjonsskriv for å innhente samtykke fra givere slik at det innsamlede materialet kan benyttes til forskning. 3. Søke fritak fra å innhente samtykke fra pårørende til givere av materiale som er avdøde.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/660 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2004

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Espen Thiis-Evensen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universsitetssykehus
Finansieringskilder: Helseforetaket


Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst