Forskningsprosjekt


Bronkiolitt: Inflammatorisk respons og lungefunksjon i skolealder

Vitenskapelig tittel:

Bronchiolitis: Inflammatory patterns and lung function at school age Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal forsøke gi ny kunnskap om mekanismer bak astmautvikling. Mer spesifikt gjennomgått bronkiolitt (nedre luftveisinfeksjon pga virus) de to første leveår, sin betydning for lungefunksjon og inflammatorisk respons. Det er en oppfølgingsstudie av en kohort med 150 barn innlagt på sykehus pga bronkiolitt årsaket av RS virus (RSV) rhinovirus (RV) eller humant metapneumovirus (hMPV). Data hentes fra Luftveisprosjektet. Barna som nå er 7-10 år gamle skal undersøkes vha spørreskjema for respiratoriske og allergiske symptomer, klinisk undersøkelse samt vurdering med lungefunksjonsmåling. Man skal også ta blodprøver og nesesekret for immunologiske undersøkelser. Man skal undersøke om lungefunksjon/hyperreaktivitet luftveier er forskjellig utifra hvilket virus man er eksponert for. Man vil se på uttrykket av signalstoffer typiske for allergisk sykdom og relasjon til nedsatt lungefunksjon. Resultatene av forskningen vil bli besvart i to vitenskapelige publikasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/540 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kari Risnes
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

LBK

Samarbeidorganet (HMN) (Kari Risnes post doc driftsmidler)

St Olavs Hospital

NTNU

Barneklinikken St Olav

NFR (Ingvild Johnsen Forskerstipend, driftsmidler)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.04.2016 REK midt
19.08.2016 REK midt
25.04.2018 REK midt
19.09.2018 REK midt