Forskningsprosjekt


Glukosetransportører i nyretubuli ved diabetes etter nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

Renal expression of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) in renal transplant recipients with and without post-transplantation diabetes mellitusProsjektbeskrivelse:
Blant nyretransplanterte pasienter utvikler 10-13% post-transplantasjonsdiabetes mellitus (PTDM) som antas å være en variant av diabetes type 2. Natriumglukose kotransportør 2 (SGLT2) er et protein som hindrer at glukose skilles ut i urinen ved å absorbere glukose inn i blodstrømmen når blodet filtreres i nyrene. Pasienter med diabetes type 2 har oppregulert SGLT2 som bidrar til at glukosenivået i blodet (blodsukkeret) øker. Pasienter med transplantert nyre og PTDM er ikke direkte sammenlignbare med pasienter med diabetes type 2 og native nyrer, men den transplanterte nyren er lett tilgjengelig for protokollbiopsier. Vi ønsker med denne studien å få bedre forståelse av hvordan glukose håndteres i nyrene hos nyretransplanterte pasienter med og uten diabetes ved å undersøke uttrykket av glukosetransportører i nyretubuli. Formalinfikserte nyrebiopsier innlagt i parafin er standard metode for å bevare nyrevev til patologiundersøkelser. og disse er nå egnet for proteomikkanalyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/912 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har mottatt forskningsstipend fra Helse Sør-Øst (prosjektnummer 2016069) samt forskningsmidler fra Oslo Diabetes Forskningssenter (Novo Nordisk).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Biomarkører for langtidsresultater etter nyretransplantasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2016 REK sør-øst