Forskningsprosjekt


Pasienters evaluering av behandlingsmetoden ”Meahcceterapiija” ved SANKS – Familieavdelingen

Vitenskapelig tittel:

Patients' evaluation of "Meahcceterapiija" - a family treatment method at the family unit - SANKSProsjektbeskrivelse:
Familieavdelingen ved SANKS gir tilbud til samiske pasienter i hele landet. Integrert i behandlingen er tilbud om «Meahcceterapiija» (villmarksterapi) – en terapiform der arenaen er flyttet fra avdelingen ut i naturen. Hensikten er er å få til en mer samisk tilpasset behandlingsmodell, hvor man vektlegger kulturelle og tradisjonelle samiske elementer, samt etnisk identitetsstyrking. Man har også tenkt at ”Meahcceterapiija” vil øke familienes trygghet og tillit i relasjonen til terapeutene og gi en bedre kontekst til å samtale.Målet med dette prosjektet er å få informasjon om hvordan foreldre opplever denne terapiformen.Man vil dybdeintervjue 6 foreldre om deres opplevelser og analysere materialet ved hjelp av kvalitativ, fenomenologisk metode ad modem Giorgi.. Studien vil gi innblikk i en alternativ måte å arbeide terapeutisk på i psykiatrien, og svare på om en slik tilpasset behandlingsmåte kan være positiv for samiske pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/452 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Cecilie Javo
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke behov for ekstra finansiering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinerstudiet, Nivå: mastergrad, 5. året
Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK nord