Generell forskningsbiobank


Barnebiobank - barnekreft

Prosjektbeskrivelse:

Tilrettelegge og stimulere barnekreftforskning ved OUS/i Norge. En generell barnekreft biobank eksisterer ikke pr dags dato.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/943 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Monica Cheng Munthe-Kaas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Søker eksterne og interne midler


Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2016 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst