Forskningsprosjekt


Evaluering av et nytt assay for Mycoplasma genitalium diagnostikk og kartlegging av antibiotikaresistens i mikroben i Skandinavia

Vitenskapelig tittel:

Clinical and analytical evaluation of the new APTIMA Mycoplasma genitalium assay on the PANTHER instrument (Hologic) and antimicrobial resistance in M. genitalium in Scandinavia in 2016Prosjektbeskrivelse:
Mycoplasma genitalium er en seksuelt overførbar bakterie som i likhet med klamydia gir genital infeksjon hos kvinner og menn.Førstevalg antibiotika er Azitromcin som pga utbredt bruk blant annet til behandling av klamydia har medført økende grad av mutasjon som medfører resistensutvikling hos mycoplasma bakterien. Ved behandlingssvikt er et fluorokinolon (Moxifloxacin) anbefalt behandling - også her er det nå rapporter om resistensutvikling, og det er knyttet bekymring til risiko for seleksjon av resistente bakteriestammer. Det ser ut til å være ulik utbredelse av resistens i de ulike nordiske landene og det er til nå ikke gjort noen sammenliknende studier på dette. Nå har den første komersielt tilgjengelige assay fått CE godkjenning som gjør diagnostikken lett tilgjengelig og med mulighet for multisenterstudier der forekomst i ulike populasjoner kan sammenliknes. Nyutviklede "in-house" tester muliggjør nå påvisning av mutasjoner som gir resistens og de skal også valideres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/50 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Olaug Olsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Statens Serum Institut
Ørebro universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Universitetssjukhuset Örebro
Statens Serum Institut
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Leverandør av APTIMA assay (Hologic) betaler for ekstra testutstyr, kit samt dekker utgifter til ekstra personellressurser nødvendig for håndtering av prøvene.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst