Forskningsprosjekt


Resultater etter innføring av ny teknikk for operasjon av pilonidal sinus: Sammenligning mellom introduksjons fase og etablert fase

Prosjektbeskrivelse:
I 2002 innførte man en ny teknikk for operasjon av pilonidal sinus da eldre teknikker gav dårlige resultater med hyppige recidiv. En tidligere studie av de første resultatene viste lite recidiv, men var preget av mange ulike operatører som gjorde få inngrep og derav rutinesvikt. Senere har én operatør utført samtlige nye inngrep og rutinene har derfor vært mer uniforme. Vi ønsker nå å gjøre en ny etterkontroll av 60 pasienter som er operert i en toårsperiode etter 2005.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/506 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.09.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Christian Rushfeldt
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet medisin, Tromsø, Nivå: MED-500
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord