Forskningsprosjekt


Hormonelle senvirkninger etter eggstokkreftbehandling. Finnes det gode nok medikamenter?

Vitenskapelig tittel:

Hormonnivå og hormonbehandling etter eggstokkreft. - Sammenheng mellom legemiddelvalg og hormonnivåProsjektbeskrivelse:
Hensikten med oppgaven er å kartlegge bruk av hormontilskudd blant EEK (eggstokkreft) opererte kvinner og naturlig postmenopausale kvinner, samt eventuell sammenheng mellom type hormontilskudd og hormonkonsentrasjon i blod. • Er det forskjell i hormonnivå hos EEK opererte kvinner sammenlignet med naturlig postmenopausale kvinner? • Hvor mange bruker hormoner og hvilke typer hormoner brukes hos EEK opererte kvinner og naturlig postmenopausale kvinner? • Vil ulike typer HT gi ulike nivåer av hormoner i blodet hos EEK opererte kvinner og kvinner i naturlig menopause?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/71 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hermund Alne
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Universitetet i Tromsø
UiT - Norges arktiske universitet
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansielle avtaler. Gjennomføres gjennom ordinær drift ved UiT, Sørlandet sykehus og Sykehusapotekene HF.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst