Forskningsprosjekt


Perifer oksygenleveranse ved hjertesvikt

Vitenskapelig tittel:

Oxygen delivery from the mirocirculation in paitents with termial heart failre, before and after heart transplantationProsjektbeskrivelse:
Menneskelivet kan defineres som summen av funksjon av alle celler i kroppen (n≈1014). Alle cellene trenger oksygen og næringsstoffer for å fungere. Respirasjons og sirkulasjonssystemet har disse leveranser som hovedoppgave. Alvorlig hjertesvikt er en av årsakene til sirkulasjonssvikt. Vellykket hjertetransplantasjon medfører stor forbedring i livskvalitet, men bedring i funksjonsevne er moderat. Årsaken kan være endret struktur og funksjon i mikrosirkulasjonen sekundært til hjertesvikten. Prosjektleder har utviklet et konsept som benytter optiske instrumenter til karakteristikk av mikrosvaskulær struktur og funksjon, og som på bakgrunn av undersøkelsene kan beskrive oksygenlevereansen til celler (ODIN: oxygen delivery Index). I dette prosjektet vil bruke ODIN konseptet til å karakteriserer endringer i mirkovaskulær struktur og funksjon ved alvorlig hjertesvikt, og undersøke normaliseringspotensialet etter behandling med hjertetransplantasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/92 Prosjektstart: 04.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Kvernebo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst, OUS og UiO.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjen, Med. Fak: UiO, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst