Forskningsprosjekt


Intramedullær nagle versus platefiksasjon ved ankelfrakturer. En prospektiv, randomisert kontrollert studie.

Vitenskapelig tittel:

Intramedullary Nailing Versus Plate Fixation of Ankle Fractures. A Prospective, Randomized Controlled Trial.Prosjektbeskrivelse:
Studien vil starte opp 01.03.16 ved Oslo Universitetssykehus, Bærum Sykehus og Sykehuset Østfold. Den vil inkludere pasienter over 60 år med ustabilt ankelbrudd type Weber B som egner seg for studien. Pasientene vil bli randomisert til operasjon med plate eller nagle. Kontroller vil bli gjennomført 6 uker, 6 måneder, 1 år, 2 år og 5 år etter operasjonen og vil inkludere klinisk undersøkelse, rtg og/eller CT bilder og utfylling av spørreskjemaer. Hovedendepunktet vil være OTA score. Sekundære endepunkter vil være MOxFQ, Eq-5d, radiologiske resultater og komplikasjoner. Hensikten med studien er å kartlegge forskjeller i forhold til funksjon, røntgenbilder og komplikasjoner etter operasjon med plate sammenliknet med nagle, og ut fra dette vurdere hvilken operasjonsmetode som egner seg best etter fraktur hos denne pasientgruppen. Vi tror studien kan bidra til å velge riktig operasjonsmetode hos eldre pasienter med ankelfraktur og redusere forekomsten av postoperative komplikasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/137 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 01.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Kvello Stake
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehuset Østfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nåværende personell, utstyr og ressurser ved avdelingene vil bli benyttet. Det søkes forskningsmidler for dekning av forskningskoordinator i ¼ stilling for 2 år, fysioterapeut i ¼ stilling, CT-utgifter, IT-utstyr og transportutgifter for pasientene til og fra kontrollene.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst