Forskningsprosjekt


Har alvorligheten av hepatitt A virusinfeksjon økt i EU/EEA i løpet av de siste 20 årene?

Vitenskapelig tittel:

Has hepatitis A severity increased in the Europe in the last 20 years?Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt alvorlighetsgraden av hepatitt A virusinfeksjon har økt i perioden 1995 til 2014 i utvalgte EU / EØS-land. Hepatitt A er en virusinfeksjon som kan forårsake leverbetennelse. Infeksjon fører ikke til bærertilstand, men gjennomgått infeksjon hindrer sykdom ved ny smitte. Normalt immunglobulin (gammaglobulin) har vært brukt profylaktisk siden 1945. Vaksine har vært tilgjengelig siden 1992. Prosjektet omfatter opplysninger fra Norsk pasientregister om alle pasientene innlagt i norske sykehus med Hepatitt A som hoved- eller bidiagnose i perioden fra 1995 til 2014. Søknaden omfatter utlevering av følgende variable til prosjektet: • Kjønn • Fødselår • Alder • Inndato • Fra Sted • Omsorgsnivå • Fagområde • Innmåte hastegrad • Inntilstand • Hovedtilstand (1,2....,.....) • Bitilstand (1,2....) • Utdato • Liggetid • UtTilstand • TilSted Opplysninger er planlagt utført til Sverige for sammenstilling med tilsvarende opplysninger fra andre europeiske kohorter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2438 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Line Vold
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Evt kostnadene for datatilgang vil bli dekket av Folkehelseinstituttet. Mesteparten av kostnadene for dette prosjektet vil være i form av arbeidstid og "in-kind contribution" fra Folkehelseinstituttet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK sør-øst