Forskningsprosjekt


Fleksibilitet hos pasienter med spiseforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:

The "Eating Disorder Flexibility Index” (EDFLIX): Ett spørreskjema for generell og spiseforstyrrelsesspesifikk fleksibilitet Prosjektbeskrivelse:
Studien vil bidra til økt forståelse av kognitiv funksjon hos pasienter med spiseforstyrrelser, og er en utvikling og validering av spørreskjemaet the "Eating Disorder Flexibility Index" (EDFLIX). EDFLIX er laget med utgangspunkt i generell og spiseforstyrrelsesspesifikk fleksibilitet, der målet er å finne ut om pasienter med spiseforstyrrelser skårer annerledes en friske kontroller, og hvis så, om kognitiv infleksibilitet (rigiditet) er spesifikk i forhold til spiseforstyrrelsespatologiske faktorer (f.eks. mat, kropp og vekt) eller også tilstede på et mer generelt plan (familie, venner, skole, arbeid).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/863 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 01.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Camilla Lindvall Dahlgren
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil, i sin helhet, finansieres gjennom interne midler på Regional Seksjon Spiseforstyrrelser, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet OUS HF. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2016 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst