Forskningsprosjekt


Akutt myelogen leukemi hos eldre

Vitenskapelig tittel:

Molecular mechanisms for response to and side effects of cytarabine in older patients with acute myeloid leukemia.Prosjektbeskrivelse:
Akutt myelogen leukemi (AML) er en alvorlig blodkreftsykdom som rammer hovedsakelig pasienter over 65 år. Ubehandlet dør pasientene i løpet av kort tid. Dagens behandling består av daunorubicin og cytarabin. For de som oppnår effekt etter første kur er risiko for tilbakefall høy og varigheten av effekten ofte kort-varig. Denne studien består av en laboratorie-del og en klinisk del i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus. Hensikten med laboratoriedelen er å identifisere gener som modulerer respons på cytarabin ved bruk av dyremodell og hos pasienter med AML. Denne søknaden dreier seg om den kliniske delen. Hensikten er å identifisere og karakterisere pasienter som har hatt effekt og de som ikke har hatt effekt av behandlingen. Man ønsker også å etablere en biobank på RNA fra blod, bein-marg, plasma og serum fra pasienter med AML over 65 år samt å etablere en lokal database på AML pasienter over 65 år med fokus på respons på og bivirkning av Cytarabin-behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/72 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.02.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hoa Thi Tuyet Tran
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert  av Kreftforeningen. 

Vedlagt er brevet om tildeling av forskningsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst