Forskningsprosjekt


Biomkr, laktat Studie 1

Vitenskapelig tittel:

The Biomkr, lactate Investigation 1

An open, controlled investigation of measurement-feasibility in healthy, athletic subjects using Biomkr, lactate, a non-invasive continuous blood lactate measurement deviceProsjektbeskrivelse:
Prediktor Medical utvikler en sensor som smertefritt og kontinuerlig kan måle nivået av laktat (melkesyre) og trender fra utsiden av huden. Sensoren ser ut som en klokke og bæres på underarmen. Den er tenkt å erstatte egenmåling i bloddråper eller via en nål i underhuden. Formålet med prosjektet er å undersøke om målingene med sensoren er pålitelige nok sammenlignet med etablerte målemetoder i blod. Laktatnivået kan beregnes ved en kombinasjon av responsen fra nær infrarødt lys og bioimpedanse. Dette gjør at studien må utføres på mennesker og ikke kan utføres in vitro. Laktatnivået vil bli målt gjentatte ganger på forskjellige nivåer og målingene vil bli sammenlignet med standard validerte målinger i venøst blod. Det vil også registreres eventuelle plager eller ubehag utstyret kan gi. Ut fra resultatene vil man finne ut om måleprinsippet er godt nok eller om det vil være behov for videreutvikling av sensoren.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2305 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sven Magnus Carlsen
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prediktor Medical AS delfinansierer forsøket (bidragsforskning). Økonomisk avtale vil bli ettersendt til REK.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2016 REK midt