Generell forskningsbiobank


DNA ploiditet og molekylærbasert klassifikasjon av endometriekarsinom

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om opprettelse av generell biobank ved Oslo universitetssykehus for å oppbevare prøver som skal analyseres i forbindelse med er forskningsprosjekt som gjennomføres ved Universitetet i British Columbia, Canada. Slik komiteen forstår det, har det canadiske prosjektet som formål å sammenligne DNA ploidi med molekylærbaserte resultater, for om mulig kunne identifisere prognostiske undergrupper hos pasienter med endometriekarsinom. Avidentifiserte tumorvev fra 400 pasienter med endometriekarsinom er planlagt importert fra Canada. Prøvene skal prepareres og analyseres i Norge. Etter analysen skal opplysninger overføres til Universitet i British Columbia, Vancouver, Canada. Prosjektet er godkjent av etisk komite i Canada, og det er også godkjent en dispensasjon fra samtykke for bruk av materialet til forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/116 Startdato for innsamling av materiale: 01.03.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Håvard Danielsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS).


Behandlet i REK
DatoREK
11.02.2016 REK sør-øst