Generell forskningsbiobank


ME/CFS - Tematisk Biobank

Prosjektbeskrivelse:
Årsaken til Myalgisk encephalopathi (ME) er ukjent. Det finnes ikke spesifikke diagnostiske tester og diagnosen stilles klinisk. Vår målsetting er å utrede bakgrunnen til ME. Vi ønsker å etablere en tematisk biobank fra pasienter med sikker ME diagnose og friske kontroller fra Blodbanken. Ca 350 ME-pasienter inkluderes årlig, inklusjonsperioden er fra 2010 - 2034. Det er behov for å finne agens eller spesifikke immunologisk funn som kan knyttes direkte til ME, slik at man kan utvikle laboratorietester for å bekrefte diagnosen. En slik forskningsbiobank er av verdi for internasjonalt samarbeid innen området.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/473

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Paulson Linda
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst