Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for pasienter med mistenkt gynekologiske kreft

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om å opprette en generell forskningsbiobank som skal innhente og lagre biologisk materiale for bruk i fremtidige forskningsprosjekter innen gynekologisk kreft. Den generelle forskningsbiobanken er planlagt opprettet ved Avdeling for gynekologisk kreft på OUS, Radiumhospitalet. Det er planlagt å innhente og oppbevare biologisk materiale fra pasienter som er under utredning, behandling og oppfølging for mistenkt gynekologisk kreft eller forstadier og samtykke til bruk av helseopplysninger til konkrete forskningsprosjekter. Biobanken vil inneholde vevsprøver fra primærtumor og eventuelle metastaser samt blod, urin og andre kroppsvæsker. Allerede eksisterende biobanker ved avdeling for gynekologisk kreft/ avdeling for patologi er planlagt innlemmet i den nye generelle/tematiske biobanken for gynekologisk kreft.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/346 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Bente Vilming Elgaaen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Avdeling for gynekologisk kreft og Avdeling for patologi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst