Forskningsprosjekt


Ernæringsoppfølging av premature (EPREM)

Vitenskapelig tittel:

Ernæringsoppfølging av premature (EPREM) etter utskrivelse fra sykehus; en prospektiv longitudinell kohort studie

Nutritional assessment of preterm infants after hospital dischargeProsjektbeskrivelse:
Prospektiv longitudinell kohort studie for å kartlegge ernæringsstatus og risiko for spisevansker hos premature barn født før gestasjonsalder 35 uker ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Ved inklusjon, termin, 3, 6 og 12 måneder korrigert alder vil barna ernæringsscreenes for ernæringsmessig risiko og det vil bli gitt råd om ernæring. Som ledd i kartlegging av ernæringsstatus vil det i tillegg ved enkelte tidspunkt bli tatt blod og urinprøver. Journalopplysninger fra fødsel til 12 måneder korrigert alder vil også bli benyttet Hovedmålet med prosjektet er 1. Kartlegge ernæringsstatus samt risiko for spisevansker hos premature barn 2. Sikre evidensbasert ernæringsoppfølging av premature i hele pasientforløpet 3. Forebygge spise- og ernæringsvansker hos premature via tidlig identifisering og intervensjon 4. Identifisere risikopasienter for feil-/underernæring Ved å konkretisere pasientforløp og tiltak kan vi evaluere en «standardmodell» for ernæringsbehandling av premature barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/655 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Sissel Jennifer Moltu
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler til en stipendiatstilling.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk ernæring, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2016 REK sør-øst